Skip to main content

Formació en enneagrama de la personalitat grup empresarial

Benvinguts al fascinant viatge de descobriment personal a través de l’Enneagrama, una experiència única que us conduirà des de les passions de l’Ego fins a les virtuts donant forma a relacions significatives i duradores. Aquest mes de maig del 2021, donem la benvinguda a un grup d’empresaris compromesos amb el seu creixement i desenvolupament personal per posar-lo al servei dels seus treballadors.

Amb el guiatge expert de Luís Rodríguez d’Eneagrama Obelisc i la meravellosa companyia de la manada Aura, ens hem endinsat en un viatge interior profund i transformador. L’Enneagrama és més que una eina, és un viatge a través de les diverses facetes de l’Ego, una oportunitat d’autoconeixement on descobrir les passions causa de conflictes i la forma en la qual gestionar-los.

Imaginem una situació en què, davant d’un repte, la vostra reacció automàtica connecta amb la por, l’orgull o altres passions de l’Ego. Aquesta resposta genera una dinàmica relacional que pot resultar poc saludable alhora que poc productiva. Però aquí rau la clau: entendre les reaccions automàtiques és el primer pas cap al canvi i la transformació.

L’Enneagrama ofereix la possibilitat d’identificar les reaccions habituals i comprendre què les provoca. D’aquesta manera, hi ha l’oportunitat de canviar i transformar aquestes conductes nocives, acostant-nos a virtuts com ara la serenitat, la humilitat o la valentia. La diferència entre actuar des de la por i actuar des de la valentia pot conduir a resultats sorprenentment diferents, no creus?

Amb la participació activa de la manada, aquests empresaris han experimentat un aprenentatge vivencial que ajudarà a integrar noves comprensions. Les solucions que abans podrien haver-se oblidat es revelen, fent emergir relacions més sanes, enriquidores i motivadores.

Com diu la sabia paraula de Viktor Frankl, “Quan ja no som capaços de canviar una situació, ens trobem davant el desafiament de canviar-nos a nosaltres mateixos.” Aquest és el poder transformador de l’Enneagrama, una oportunitat de descobrir noves versions d’un mateix i liderar amb valentia i autenticitat.

Quins són els majors beneficis d’aquesta Formació pels empresaris i empresàries?

Millora de la presa de decisions: L’autoconeixement proporcionat per l’Enneagrama permet als empresaris i empresàries entendre millor les seves pròpies motivacions i evitar decisions impulsives, millorant la qualitat de les seves eleccions estratègiques.

Desenvolupament per un lideratge més efectiu: La comprensió profunda del mateix estil de lideratge ajuda els empresaris a desenvolupar habilitats que promouen un lideratge més inspirador i adaptatiu a les necessitats dels seus equips.

Comunicació efectiva: Aprendre a reconèixer i gestionar les mateixes reaccions automàtiques facilita una comunicació més efectiva amb col·laboradors, altres empresaris, socis de negoci i per descomptat els treballadors, millorant les relacions professionals.

Gestió de l’estrès i la pressió: L’Enneagrama proporciona eines per afrontar millor les situacions estressants i pressions inherents a la gestió d’una empresa, contribuint a un estat d’ànim més equilibrat i eficaç.

Culturització positiva: Els empresaris poden utilitzar l’Enneagrama per fomentar una cultura empresarial basada en la comprensió, empatia i valoració de les diferències individuals, creant un ambient de treball positiu.

Quins són els principals beneficis pels empleats?

Lideratge Inspirador: Els empresaris poden aplicar les seves noves habilitats de lideratge per inspirar i motivar els empleats, fomentant un entorn de treball que promou el creixement i la col·laboració.

Coneixement de l’equip: Entendre els enneatipus dels membres de l’equip permet als empresaris adaptar-se millor a les necessitats individuals, millorant la gestió del talent i la formació d’equips més eficaços.

Millora de la comunicació interna: La millora de les habilitats comunicatives dels empresaris es tradueix en una comunicació interna més transparent i eficaç, reduint els malentesos i creant un entorn més cohesionat.

Cultura empresarial positiva i saludable: Els empleats poden beneficiar-se d’una cultura empresarial positiva creada pel lideratge conscient dels empresaris, fomentant la satisfacció laboral i la retenció del talent.

Foment de l’autoconeixement individual: Els empresaris poden ajudar els seus empleats a desenvolupar un autoconeixement més profund, permetent-los créixer tant en l’àmbit personal com professional i contribuir millor a l’èxit de l’empresa.

En resum, la formació d’Enneagrama amb cavalls lliures beneficia a empresaris i empleats mitjançant un desenvolupament personal i de lideratge que millora la dinàmica de l’equip i contribueix al creixement sostenible de l’organització.

Per a més informació contacta amb nosaltres per correu electrònic a formacio.auracoaching.cat o per telèfon al 667 41 93 05 (Karin)

www.auracoaching.cat

Deja tu comentario