Skip to main content

Condicions Generals d’Ús

Titularitat del Lloc Web

AURA COANCHING
Plà del Boix, s/n Moia- Barcelona – Espanya
Tel.: +34 667419305
NIF: 39361433-S

© 2014-2015 AURA COACHING

Contingut i accés al Lloc web

Les presents condicions generals d’ús (les “Condicions Generals d’Ús“) regulen l’accés i utilització del present lloc web (www.auracoaching.cat). L’accés al Lloc web i ús dels seus continguts implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d’Ús per part de l’usuari.

AURACOACHING (AURA) és titular del domini d’Internet que conté el present Lloc web.

Els continguts i serveis que Aura posa a la disposició de l’usuari en el Lloc web podran, així mateix, quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre les Condicions Generals d’Ús (les “Condicions Particulars“). L’usuari se sotmet així mateix, cada vegada que utilitzi el corresponent contingut o servei, a les seves corresponents Condicions Particulars aplicables.

El Lloc web conté informació referent als serveis que ofereix Aura.

És intenció d’Aura oferir en tot moment una informació certa i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tècniques o errors tipogràfics. Aura no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en el Lloc web. En cap cas, Aura serà responsable de qualsevol mal per la pèrdua d’ús, de dades o de beneficis, a conseqüència de la visualització, utilització del programari, documents, informació o serveis, en general, disponibles en aquest Lloc web.

Aura adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, Aura no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

Ús correcte del Lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals d’Ús, les Condicions Particulars, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions Generals d’Ús (i, en el seu cas, de les Condicions Particulars), lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi del mateix per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc web i a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Aura presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls “ActiveX” o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’Aura o de tercers.

Els documents publicats en aquest Lloc web podrien incloure incorreccions tècniques i errors tipogràfics. Els canvis són periòdicament afegits a la informació disponible. Aura i/o el seu respectiu subministrador poden realitzar millores i/o canvis en o(s) i/o el(els) programa(s) en qualsevol moment. De la mateixa manera, Aura podrà modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús sense avís previ i, per tant, li recomanem que revisi periòdicament aquestes Condicions Generals d’Ús.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El present Lloc web conté o fa referència a drets de propietat intel·lectual i industrial, incloent, sense caràcter limitatiu, codi font, disseny, estructura i arquitectura de navegació, bases de dades, fotografies, fonografies, signes distintius, models d’utilitat, informació, tecnologies,  processos o altres drets de la propietat intel·lectual o industrial, que són titularitat d’Aura (o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat i/o llicenciat el seu ús a favor d’Aura) o de tercers.

En virtut d’aquestes Condicions Generals d’Ús no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Lloc web es regeix per la legislació espanyola.

Aura i l’usuari, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), excepte en els casos en què, per imperatiu legal de normes de dret internacional privat, fossin competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.