Team Building: Tiselab

Tiselab a Aura S'ha posat molt de moda parlar de l'ànima de les empreses; per a nosaltres l'ànima de les empreses la conformen cadascun dels seus treballadors, des del Director…

0 Comments