Blog


Introducció a la PNL a través dels cavalls

Introductori per descobrir les principals eines d’aquesta disciplina. La PNL (Programació Neuro Lingüística) és la pràctica de codificar com les persones organitzen els seus pensaments, sentiments, llenguatge i comportament per aconseguir els resultats que desitgen.

Es tracta, en resum, d’una poderosa eina per ajudar les persones a tenir noves experiències en la vida canviant i ampliant els seus propis mapes mentals.

Coneixerem de manera teòrica els principals conceptes i la manera en què aquests ens poden dur a aconseguir una transformació personal. I farem exercicis per practicar i experimentar algunes eines.

La PNL ens mostra que som els artífexs de la nostra realitat més que simples espectadors passius, que de fet actuem en funció de la nostra interpretació personal del món, no dels fets en si. Augmentar el nostre mapa de la realitat vol dir posseir grans capacitats i disposar de molts més recursos per funcionar de manera més eficaç en tots els àmbits de la vida.

APLICACIONS DE LA PNL

 • Facilita la comunicació i millora les relacions.
 • Descobreix recursos ocults i desaprofitats.
 • Ajuda al desenvolupament professional
 • Elimina creences negatives limitants.
 • Augmenta la seguretat personal i l’assertivitat.
 • Millora la salut mitjançant el canvi d’hàbits
 • Augmenta la creativitat, la capacitat de concentració i la memòria.

“Només hi ha un racó de l’univers del qual pots estar segur de millorar, i és la teva pròpia personalitat”. Aldous Huxley

La potència de realitzar aquest introductori a través dels cavalls ens proporciona un aprenentatge experiencial de cada un dels exercicis, amplificant substancialment la vivència i la integració de les activitats.

Si ja et dediques a l’acompanyament amb cavalls, en aquest introductori trobaràs a més de creixement com a professional noves eines per posar en pràctica en les teves sessions.

TEMARI:

Què és la PNL

 • Pressupòsits teòrics principals
 • Estructura de l’experiència subjectiva
 • Llenguatge verbal i no verbal

Sistemes representacionals

 • submodalitats
 • predicats processuals

Agudesa sensorial

 • Elements de la comunicació
 • Calibratge
 • Pistes d’accés ocular

Posicions perceptuals

 • La triple posició
 • Dimensions de la percepció

Rapport

 • Escolta activa
 • Estratègies de Rapport

Formats d’ancoratge

 • Aplicació d’àncores
 • El cercle d’excel·lència

Identificació i canvi de creences

 • Reenquadrament
 • Els Meta programes
 • El Meta model del llenguatge

Formats de canvi

 • La Línia del Temps
 • Integració de polaritats

Impartit per:

Luís Rodríguez. Professor acreditat per la IEA i l’Associació Espanyola d’Enneagrama, nombre 056.245. Terapeuta / Coach amb PNL i Eneagrama

Karin Cánovas: Coach especialista equí per E.I.C.C.E, Coach Existencial per Das Consultors, diplomada en Enneagrama de la personalitat per Eneagrama Obelisc i Certificada en PNL i Enneagrama de la personalitat per Eneagrama Obelisc

Dates: 27 i 28 de juliol 2019
Horari: De 09: 30h a 18: 30h, parant una hora per dinar
Places molt limitades
Inversió: 250 €, inclou material didàctic i esmorzar

Reserva la teva plaça per mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al 667 41 93 05 (Karin)

 

Seminari amb David Castro

L’objectiu principal d’aquest seminari de dos dies és conèixer una mica més als cavalls; apropar-nos a ells entenent i comprenent qui són en realitat i la complexitat de la comunicació respectuosa entre humans i cavalls

“…i li vaig murmurar al cavall: No confiïs en cap home en els ulls del qual no puguis veure’t reflectit”. Don Vincenzo Giobbe, circa 1700 dc.

El cavall en estat salvatge té unes necessitats concretes, que segueixen essent les mateixes quan està en captivitat; cosa que l’humà ha obviat i canviat radicalment, amb les greus conseqüències que deriven pels èquids

Tenir present i parar atenció a la salut mental i emocional del cavall és fonamental pel seu benestar físic; així com saber què els importa i de quina manera veuen el món. Tanmateix és absolutament primordial no danyar-los físicament, psíquica ni emocionalment, cosa habitual en el món eqüestre

“Primum non nocere”. “Primer que res, no fer mal”. Hipòcrates

Dates del seminari: 13 i 14 maig 2019

Programa del seminari:

Dilluns dia 13 maig 2019

 • Naturalesa, comportament i psicologia equí
 • Una mirada completament nova i respectuosa cap als cavalls
 • La ciència darrera dels danys físics i psíquics ocasionats per la munta
 • Desenvolupar la nostra consciència per tenir una relació autèntica amb els cavalls
 • La indefensió apresa

Dimarts dia 14 maig 2019

 • Llenguatge i comunicació corporal. La relaxació i actitud respectuosa
 • La sincronia, l’empatia i el contacte en els cavalls
 • Espai, llenguatge corporal, respecte i comunicació
 • Interacció, contacte corporal i aprenentatge

Inversió: 250 €, 200 € pels alumnes d’Aura

Horari: De 09:30h a 18:30h

Places molt limitades

Imparteix el seminari:  David Castro, escriptor del Silenci del cavalls i Li vaig murmurar al cavall

Inscrpcions per mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al 667 41 93 05 (Karin)

Tenir cura del cavall sanador 

Començo descrivint alguns dels innombrables beneficis que aporten els cavalls als humans a través de les diferents modalitats assistides amb cavalls de què disposem en l’actualitat:

En l’àmbit emocional

Millora l’autoestima
Millora la seguretat en un mateix
Reforça la conducta positiva
Millora la tolerància a la frustració
Millora els estats d’ànim depressius
Disminueix l’ansietat
Fomenta el sentiment general de benestar
Augmenta l’interès pel món exterior
Augmenta la resposta davant de situacions de risc
Millora el desenvolupament de la paciència

En l’àmbit social

Interromp l’aïllament
Disminueix la tensió i l’excitació
Produeix una relació triangular: pacient/client, terapeuta/professional, cavall
Facilita l’expressió de sentiments
Estimula interès pel mitjà que l’envolta
Facilita la relació amb familiars i grup d’iguals
Millora la relació amb persones que no pertanyen a l’entorn conegut
Fomenta el respecte i l’amor pels animals
Augmenta el nombre de vivències

En l’àmbit cognitiu i d’adquisició de nous aprenentatges

Potencia la capacitat d’atenció
Permet el treball de la memòria i la seqüenciació
Potència la planificació motriu
Reforça l’aprenentatge
Augmenta la percepció correcta i completa del medi que l’envolta
Potència l’adquisició de nous aprenentatges dins l’àmbit eqüestre
Facilita l’extrapolació de les cures del cavall a les activitats de la vida diària

En l’àmbit comunicatiu

Fomenta el llenguatge
Augmenta el contacte ocular
Millora les conductes comunicatives preverbals
Fomenta la compressió contextual, gestual i del llenguatge: resposta a la comunicació dels altres (Comunicació no verbal)

En l’àmbit físic

Estimula el sistema sensoriomotor
Potència la relaxació
Millora la coordinació i la dissociació de moviments
Potència la simetria corporal, la imatge i l’esquema corporal
Enforteix la musculatura i regula el to muscular
Millora la planificació motora
Augmenta i millora la capacitat de percepció
Potència l’equilibri i facilita l’adquisició del ritme
Millora en l’adquisició de la lateralitat
Potència la motricitat fina i gruixuda
Desenvolupa la coordinació viso-motora
Augmenta l’adquisició de l’estructura espai-temporal
Fomenta el benestar físic general
Millora la rapidesa de reflexos
Augmenta la capacitat de moviment de les articulacions
Redueix els patrons de moviment anormals
Millora la capacitat respiratòria i circulatòria
Millora el procés de digestió
Potencia la integració sensorial

….. i podria seguir amb la llista tot i que ja està més que comprovat que els cavalls són éssers excepcionals i estratègics a l’hora d’acompanyar-nos a ampliar consciència, a millorar la comprensió del llenguatge corporal i el desenvolupament dels sentits, així com en ajudar-nos a adquirir confiança, seguretat i autoestima

‘L’aprenentatge al costat dels èquids és únic!. Els cavalls són mestres, guies, educadors, facilitadors, terapeutes, coaches i companys d’extrema sensibilitat, innocència, vulnerabilitat i transparència emocional i és prioritari cuidar el seu estat físic, psíquic i emocional

No són coses, ni eines a les quals llencem una vegada no ens són d’utilitat. ‘La cavall sanador necessita ajuda!, necessita que tinguem cura de manera adequada a la seva etologia; I aquest és el gran objectiu d’aquest monogràfic

Dates: 2019

Programa:

Mòdul I: El cavall com a terapeuta. Part I

Necessitats naturals
Vida social en llibertat
Llenguatge corporal i comportament
La relació amb el meu company d’equip: l’art de donar i rebre amor
la contemplació
La comunicació energètica
La connexió subtil: veure amb els ulls del cor
Aprenentatge a través de la interacció amb els cavalls

Mòdul II: El cavall com a terapeuta. Part II

Anatomia del cavall
Com detectar dolor al cavall
Problemes associats a la captivitat
Prendre consciència del nostre estat en interaccionar amb ells
Aprendre a demanar permís
Aprenentatge a través de la interacció amb els cavalls

Mòdul III: El cavall com a terapeuta. Part III

Nutrició equina
Sense cascs no hi ha cavall
Somatització dels problemes psíquics i emocionals: Epigenètica
Teràpia manual: el massatge
Aprenentatge a través de la interacció amb els cavalls

Tota la interacció amb els cavalls la farem sempre peu a terra, entre una manada que viu a semi llibertat, en plena natura

Són cavalls que no estan domats per casa, no es munten ni es treballen en pista, van descalços (sense ferradures) i els que tenen plena llibertat de decisió, acció i moviment, el que proporciona un feedback completament net i autèntic

Una experiència completament empírica dirigida a persones i professionals que vulguin millorar la qualitat de vida del seus cavalls i vulguin aprendre a compartir d’igual a igual, en una comunicació de cor a cor

Horari: De 10: 00h a 14: 00h / 16: 00h a 18: 00h
Inversió: A consultar
Places molt limitades

Realitzant aquest monogràfic queden convalidats els dos primers mòduls del primer nivell de la formació Aura

Més informació per mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al 667 41 93 05 (Karin)

Imparteixen la formació:

Karin Cánovas

 • Certificada en Coaching amb Cavalls per EICCE (Escola Internacional Coaching amb Cavalls Equilibri)
 • Coach certificada en Coaching Existencial, Gestàltic i tècniques de PNL per Das, amb Titulació acreditada per ICF (Federació Internacional de Coaching)
 • Diplomada en Eneagrama de la Personalitat a través dels cavalls amb Eneagrama Obelisc
 • Diferents clínics sobre comportament equí i maneig del cavall

 

L’art de l’acompanyament: Més enllà de les paraules

En l’àmbit professional un Coach, Terapeuta, Psicòleg, Metge, director d’equip … té diverses eines per poder abordar un procés amb el seu client, pacient o col·laborador, la comunicació és una d’elles, i no només la comunicació verbal, sinó, l’altra part de la comunicació, la comunicació no verbal (CNV)

Per l’intrínsec fet de ser humans ens és impossible no comunicar-nos. Les nostres emocions, les nostres intencions i pensaments es reflecteixen en el cos. Cada moviment, cada actitud és un missatge que enviem al món

La comunicació verbal és només un 7% del que transmetem, per tant és de vital importància saber què expressem amb aquest 93% restant. Grans del cinema com Charles Chaplin ja tenien molt clar que es pot transmetre molt sense dir ni una paraula

La Comunicació No Verbal (CNV) la vivim en la mirada del nostre fill, la revitalitzem al somriure del nostre client i/o pacient, la sentim en la carícia de la persona a qui estimem i l’experimentem a cada racó. Quan saludem amb el cap al forner, la nostra respiració accelerada quan la passió flueix en el nostre cos, la proximitat que experimentem davant d’un familiar o el tancament que sentim en els nostres espatlles quan la tristesa ens envaeix. La CNV existeix en nosaltres i és la nostra feina fer-la conscient i present

Com a professionals en l’acompanyament a tercers, vivim amb les emocions, tenint en compte que existeix una universitat en les expressions emocionals, podríem dir que el coneixement de la CNV és una molt important eina per treballar amb persones

Les conductes no verbals incloent el tacte, l’ús de l’espai, l’expressió facial, el contacte dels ulls, el moviment del cos, el gest, la postura, el to de veu, l’art de l’observació, l’escolta activa i l’ús del silenci són bàsics per a una bona qualitat d’intervenció

Podem crear canvis neuronals i bioquímics dels nostres clients i/o pacients, que modifiquen les seves emocions i la seva salut només amb un correcte ús de la CNV. A més, es demostra que una millor comunicació millora l’adherència al procés i/o tractament i una major motivació

Aventúra’t en el món del llenguatge corporal, atreveixe-te a comunicar-te més enllà de les paraules!

Objectius d’aquesta formació:

Aprendre els beneficis de la comunicació no verbal, comunicació energètica i consciència emocional
Relacionar la CNV amb els canvis bioquímics i canvis neuronals dels nostres clients o pacients
Millorar la qualitat d’intervenció
Aprendre a observar la comunicació no verbal del client, pacient, col·laborador…
Aprendre sobre la nostra pròpia comunicació no verbal

Alguna vegada t’has plantejat que expresses amb el teu rostre o amb el teu cos?
Ets conscient de l’efecte biològic que tens vers a les persones que tens davant?

Quin paper tenen en aquesta formació els cavalls?

El cavall, a través de la seva extraordinària sensibilitat i els seus desenvolupats sentits té la capacitat de llegir el llenguatge corporal de qualsevol ésser que se li acosti, tant si pertany a la seva pròpia espècie com si no

El cavall percep cada ínfim moviment que realitzem: tensió a la mandíbula, arqueig d’espatlles, ritmes respiratoris, postura de la pelvis, camp energètic, gestos facials …

A través de les activitats que realitzem amb els cavalls, extraiem una informació molt valuosa sobre com és la nostra CNV, ja que els èquids no els passa res per alt. Cada intervenció ens dóna l’oportunitat de prendre consciència i de millorar la nostra CNV en l’àmbit personal i en l’àmbit professional, podent oferir als nostres clients o pacients un gran valor afegit

La interacció amb els cavalls és sempre peu a terra, entre una manada que viu en semi llibertat, en plena natura

Són cavalls que no estan domats, no es munten ni es treballen en pista, van descalços (sense ferradures) i que tenen plena llibertat de decisió, acció i moviment, el que proporciona un feedback completament net i autèntic

Una experiència completament empírica dirigida a: Coaches, Coaches especialista equí, Terapeutes i Terapeutes de teràpies assistides amb cavalls, Psicoterapeutes, Fisios, Metges, Infermeres, Treballadors socials ….

Dates: 04 i 05 de maig 2019

Programa:

Dia I

 • Història de la comunicació no verbal
 • Expressions emocionals “negatives”
 • L’expressió emocional positiva
 • Beneficis en la salut del tacte
 • Aprenentatge a través de la interacció amb els cavalls

Dia II

 • CNV i l’actitud postural
 • L’efecte de la mirada
 • La veu
 • L’espai i el territori
 • Aprenentatge a través de la interacció amb els cavalls

Horari: De 09:30h a 14: 00h / 15: 30h a 18: 00h
Inversió: 250 €, inclou esmorzar i material didàctic

Places molt limitades

Realitzant aquest monogràfic queda convalidat el mòdul de Consciència emocional i Consciència corporal de la formació Aura

Més informació per mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al 667 41 93 05 (Karin)

Imparteixen la formació:

Karin Cánovas

 • Certificada en Coaching amb Cavalls per EICCE (Escola Internacional Coaching amb Cavalls Equilibri)
 • Coach certificada en Coaching Existencial, Gestàltic i tècniques de PNL per Das, amb Titulació acreditada per ICF (Federació Internacional de Coaching)
 • Diplomada en Eneagrama de la Personalitat a través dels cavalls amb Luís Rodríguez
 • Diferents clínics sobre comportament equí i maneig del cavall

Irene Funes

 • Graduada en Fisioteràpia a Blanquerna
 • Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurologia a Blanquerna
 • Especialitzada i formadora en comunicació no verbal
 • Practitioner en PNL a Institut Gestalt
 • Equinoterpaia Emocional a Camins a Cavall
 • Terapeuta en Teràpies assistides amb cavalls
 • Escriptora

Sessions en parella

Les persones aprenem, creixem, madurem i canviem; de la mateixa manera que ho fa la parella

Això passa segons unes etapes molt definides, i conèixer aquestes etapes aporta seguretat i tranquil·litat a l’hora d’abordar els conflictes que puguin sorgir

En l’etapa de l’enamorament la relació està plena d’emocions intenses, forts desitjos, passió, fantasia, creativitat; el fet de voler sorprendre a l’altre… En estar en un núvol s’eviten discussions i trobades no desitjades. Som en descobrir l’altre

En la segona etapa, l’enamorament dóna pas al coneixement, conèixer profundament a l’altre, arribant a descobrir les diferències entre tots dos; la idealització obre la porta a la realitat

Després del període de coneixement arriba la convivència, el fet de centrar-se en un projecte en comú. Es decideix compartir, rutina, responsabilitats, càrregues, així com suport, enteniment, afecte, respecte …. En aquesta etapa poden sorgir conflictes i ser necessària la recerca d’acords i negociacions

Després de passar per aquest període de compartir-ho tot, arriba la necessitat de tornar a la individualitat, en fer coses per separat, en retrobar-nos amb nosaltres mateixos novament: autoafirmar qui som
Això també pot portar a discussions, malentesos, etc, etc

Un cop s’arriba a aquest punt, la parella segueix aprofundint en la seva relació, madurant i creixent, prenent noves decisions i aflorant novament la il·lusió i l’entusiasme davant el fet de seguir construint junts
Finalment, si la parella s’ha anat adaptant als canvis i els sots es consolida i si no es trenca. En aquesta etapa es qüestionen valors personals, interessos … sent un bon moment per al retrobament entre els dos per seguir construint i tenint projectes en comú

Al llarg d’aquests anys han vingut diferents parelles, cadascuna en una etapa diferent, i ha estat preciós poder veure-les, sentir-les i acompanyar-les en aquests moments

Les sessions al costat de la manada es tornen extremadament enriquidores, plenes d’amor i tendresa. Els cavalls veuen més enllà de l’enuig, més enllà de la tristesa, més enllà de la vergonya, i poden reflectir el que realment hi ha darrere de cada conflicte o de cada desacord, donant l’oportunitat a comprendre, a veure, a sentir

Les sessions entre la manada obre noves possibilitats, nova perspectiva i sobretot ens acompanyen per poder conèixer a l’altre més profundament, més enllà de les etiquetes que li vam posar fa anys, més enllà dels judicis, inseguretats i pors

Sessions reveladores, autèntiques, útils, pràctiques, i sobretot, amoroses