Més temes a tractar en la sessió

Més temes a tractar en sessions assistides amb cavalls en llibertat.Potser et preguntes: què puc tractar en una sessió en la qual participen cavalls?Hi ha tanta diversitat com persones, encara…

0 Comments