Skip to main content

Què és la PNL assistida amb cavalls?

La PNL assistida amb cavalls et porta al teu univers interior, a la font en la qual habiten totes les respostes a totes les qüestions, aportant-te:
Claredat d’objectius, Agudesa sensorial i Flexibilitat de conducta.

Parlem de claredat d’objectiu per a referir-nos a la capacitat de saber quin és el resultat específic que desitgem obtenir en un àmbit de la vida, situació o tasca específiques. Abans de perseguir alguna cosa és necessari definir amb claredat l’objectiu que es desitja obtenir i saber quins requisits ha de complir, solament així serà possible aconseguir-ho.

L’agudesa sensorial és el procés a través del qual aprenem a enfocar l’atenció i fer més subtils les distincions entre els diferents atributs de la informació que rebem del món. És necessari ensinistrar l’agudesa sensorial per a obtenir i
manejar la major quantitat d’informació rellevant en cada procés, i també per a advertir i comprovar si el que s’està fent condueix a la meta establerta. D’altra banda, desenvolupar l’agudesa sensorial és molt important per al procés de modelatge, una cosa imprescindible per a incorporar els patrons de canvi.

Finalment, la flexibilitat de conducta és l’habilitat que complementa a les anteriors, atès que el fet de poder distingir i aplicar múltiples opcions per a aconseguir els nostres objectius ens atorga recursos perquè el procés fins a la seva consecució sigui més satisfactori. A més, la flexibilitat de conducta ens aporta una actitud d’obertura que ens permetrà trencar les creences i hàbits que ens limiten en el nostre procés d’autoconeixement i desenvolupament personal.

La PNL assistida amb cavalls expandeix de manera exponencial els resultats que pots aconseguir, portant-te a un sentir i una connexió molt profunds

Si vols experimentar un procés assistit amb cavalls en llibertat a través de tècniques de PNL contacta’ns per e-mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al +34 667 41 93 05 (Karin). Sessions presencials i en línia.

Deja tu comentario