You are currently viewing Què és la PNL assistida amb cavalls?

Què és la PNL assistida amb cavalls?

Què és la PNL assistida amb cavalls?

La PNL assistida amb cavalls et porta al teu univers interior, a la font en la qual habiten totes les respostes a totes les qüestions, aportant-te:
Claredat d’objectius, Agudesa sensorial i Flexibilitat de conducta.

Parlem de claredat d’objectiu per a referir-nos a la capacitat de saber quin és el resultat específic que desitgem obtenir en un àmbit de la vida, situació o tasca específiques. Abans de perseguir alguna cosa és necessari definir amb claredat l’objectiu que es desitja obtenir i saber quins requisits ha de complir, solament així serà possible aconseguir-ho.

L’agudesa sensorial és el procés a través del qual aprenem a enfocar l’atenció i fer més subtils les distincions entre els diferents atributs de la informació que rebem del món. És necessari ensinistrar l’agudesa sensorial per a obtenir i
manejar la major quantitat d’informació rellevant en cada procés, i també per a advertir i comprovar si el que s’està fent condueix a la meta establerta. D’altra banda, desenvolupar l’agudesa sensorial és molt important per al procés de modelatge, una cosa imprescindible per a incorporar els patrons de canvi.

Finalment, la flexibilitat de conducta és l’habilitat que complementa a les anteriors, atès que el fet de poder distingir i aplicar múltiples opcions per a aconseguir els nostres objectius ens atorga recursos perquè el procés fins a la seva consecució sigui més satisfactori. A més, la flexibilitat de conducta ens aporta una actitud d’obertura que ens permetrà trencar les creences i hàbits que ens limiten en el nostre procés d’autoconeixement i desenvolupament personal.

La PNL assistida amb cavalls expandeix de manera exponencial els resultats que pots aconseguir, portant-te a un sentir i una connexió molt profunds

Si vols experimentar un procés assistit amb cavalls en llibertat a través de tècniques de PNL contacta’ns per e-mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al +34 667 41 93 05 (Karin). Sessions presencials i en línia.

 

Deixa un comentari