Skip to main content

Què és la PNL?

Les sigles “P.N.L.” són les inicials de tres conceptes bàsics per a entendre els fonaments d’aquesta disciplina: Programació Neuro – Lingüística.

Podem desglossar i definir cadascun dels termes a continuació:

Neuro: Cada individu utilitza el seu propi sistema únic de filtrat mental per a processar els milions de bits de dades que s’obtenen a través dels sentits. El nostre primer mapa mental del món està constituït per imatges internes, sons, consciència tàctil, sensacions internes, sabors i olors que es formen com a resultat del procés de filtrat neurològic.
El punt de trobada amb el món exterior són els receptors sensorials dels cinc sentits. La informació sensorial passa dels receptors neuronals a projeccions corticals en el cervell per a crear una representació sensorial en funció de l’experiència exterior. En la PNL, aquesta representació es dona a nivell: Visual, Auditiu i Kinestésico (que inclou tacte, sabor i olfacte).

Lingüística: Una vegada creada la primera representació sensorial assignem significat personal a la informació rebuda des del món exterior. És a dir, formem el nostre segon mapa mental mitjançant l’assignació de llenguatge a les imatges internes, sons i sensacions, olors i sabors, formant així la consciència conscient.
Així doncs, segons aquest procés, el llenguatge ens permet codificar l’experiència sensorial, creant un significat personal a través de la comparació entre elements i els seus atributs, arribant a generar mapes de l’experiència amb representacions prèviament codificades. Després assignem una descripció lingüística a l’etiqueta adjudicada a cadascuna de les representacions.

Programació: Parlem de programació per a referir-nos a la resposta conductual que es produeix com a resultat dels processos neurològics de filtrat i el posterior mapa lingüístic, i/o la manera d’organitzar la nostra producció interna (generació d’idees) i externa (realització d’accions) en resposta al que s’ha processat.

Aquestes es poden manifestar en: Canvis externs subtils no verbals, Canvis interns, Comportament explícit o Expressió verbal.

A través de diferents tècniques la PNL t’ajuda a prendre consciència sobre les diferents formes en què et limites a tu mateixa/o així com de descobrir i/o desenvolupar els recursos dels quals disposes per a transformar el limitant en posibilitador.

Si vols iniciar un procés a través de tècniques de PNL contacta’ns per e-mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al +34 667 41 93 05 (Karin). Sessions presencials i en línia.

Deja tu comentario