Skip to main content

Introducció a la PNL a través dels cavalls

Introductori per descobrir les principals eines d’aquesta disciplina. La PNL (Programació Neuro Lingüística) és la pràctica de codificar com les persones organitzen els seus pensaments, sentiments, llenguatge i comportament per aconseguir els resultats que desitgen.

Es tracta, en resum, d’una poderosa eina per ajudar les persones a tenir noves experiències en la vida canviant i ampliant els seus propis mapes mentals.

Coneixerem de manera teòrica els principals conceptes i la manera en què aquests ens poden dur a aconseguir una transformació personal. I farem exercicis per practicar i experimentar algunes eines.

La PNL ens mostra que som els artífexs de la nostra realitat més que simples espectadors passius, que de fet actuem en funció de la nostra interpretació personal del món, no dels fets en si. Augmentar el nostre mapa de la realitat vol dir posseir grans capacitats i disposar de molts més recursos per funcionar de manera més eficaç en tots els àmbits de la vida.

APLICACIONS DE LA PNL

 • Facilita la comunicació i millora les relacions.
 • Descobreix recursos ocults i desaprofitats.
 • Ajuda al desenvolupament professional
 • Elimina creences negatives limitants.
 • Augmenta la seguretat personal i l’assertivitat.
 • Millora la salut mitjançant el canvi d’hàbits
 • Augmenta la creativitat, la capacitat de concentració i la memòria.

“Només hi ha un racó de l’univers del qual pots estar segur de millorar, i és la teva pròpia personalitat”. Aldous Huxley

La potència de realitzar aquest introductori a través dels cavalls ens proporciona un aprenentatge experiencial de cada un dels exercicis, amplificant substancialment la vivència i la integració de les activitats.

Si ja et dediques a l’acompanyament amb cavalls, en aquest introductori trobaràs a més de creixement com a professional noves eines per posar en pràctica en les teves sessions.

TEMARI:

Què és la PNL

 • Pressupòsits teòrics principals
 • Estructura de l’experiència subjectiva
 • Llenguatge verbal i no verbal

Sistemes representacionals

 • submodalitats
 • predicats processuals

Agudesa sensorial

 • Elements de la comunicació
 • Calibratge
 • Pistes d’accés ocular

Posicions perceptuals

 • La triple posició
 • Dimensions de la percepció

Rapport

 • Escolta activa
 • Estratègies de Rapport

Formats d’ancoratge

 • Aplicació d’àncores
 • El cercle d’excel·lència

Identificació i canvi de creences

 • Reenquadrament
 • Els Meta programes
 • El Meta model del llenguatge

Formats de canvi

 • La Línia del Temps
 • Integració de polaritats

Impartit per:

Luís Rodríguez. Professor acreditat per la IEA i l’Associació Espanyola d’Enneagrama, nº 056.245.

 • Terapeuta/Coach amb PNL i Enneagrama
 • Master i coaching amb PNL. (Institut Integratiu)
 • Trainer amb PNL. (Certificat per la NLP Academy, amb John Grinder, C. Bostic i M. Carroll)
 • Generative Coaching. (Certificat per la IAGC, amb Robert Dilts i Stephen Gilligan)
 • Formació amb Enneagrama. ( Associació Espanyola d’Eneagrama)
 • Estudis en Psicologia. (UNED )

Karin Cánovas. Especialista en Escultures Conscients en moviment.

 • Certificada en Coaching amb Cavalls per EICCE (Escola Internacional Coaching amb Cavalls Equilibri). 2013
 • Coach certificada en Coaching Existencial, Gestàltic i tècniques de PNL per Das Consultores, amb Titulació acreditada per ICF (Federació Internacional de Coaching). 2014
 • Diplomada en Eneagrama de la Personalitat per Enneagrama Obelisc. 2016-2017
 • Diferents clínics sobre el comportament equí i maneig del cavall (Lucy Rees, leslie Desmond, Sergio Vidal, Alex Neyman…). 2013-2018
 • Nivells I i II de Reiki Usui Japonès per Olga Cajal. 2015-2018
 • Certificada en PNL i Enneagrama de la personalitat per Enneagrama Obelisc. 2018-2019
 • Seminari amb David Castro. 2018
 • Nivell I en Teràpia Craneo-Sacral amb Silvia Martí. 2019

Dates: 27 i 28 de juliol 2019
Horari: De 09: 30h a 18: 30h, parant una hora per dinar
Places molt limitades
Inversió: 250 €, inclou material didàctic i esmorzar

Reserva la teva plaça per mail a aura@auracoaching.cat o per telèfon al 667 41 93 05 (Karin)

 

Deja tu comentario